Rezultati ponovnih izbora za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine

Rezultati ponovnih izbora za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine

Na ponovljenim izborima za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine na biračkom mestu u Vršcu najviše glasova je dobila izborna lista „Rumunska lista – Dr Jon Omoran Lista Românească – Dr Ion Omoran“. Osvojila je 5.310 glasova ili 13 mandata.

 

Izborna lista SNAGA RUMUNA – TIHAN MATASAREVIĆ PUTEREA ROMÂNILOR – TIHAN MATASAREVICI, osvojila je 439 glasova ili 1 mandat, izborna lista ČAST I DOSTOJANSTVO! ZA RUMUNE – Daniel Petrović CINSTE ȘI DEMNITATE! PENTRU ROMÂNI – Daniel Petrovici, osvojila je 2.603 glasova ili 6 mandata i izborna lista Rumunsko bratstvo – Frația românească, osvojilaje 1.339 glasova ili 3 mandata.