Propisi

Naslovna

ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA

PRAVILNIK O NAČINU UPISA I VOĐENJA POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA NACIONALNE MANJINE

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

ROKOVNIK ZA VRŠENjE IZBORNIH RADNjI U POSTUPKU NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA

PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA