Pitanja1

Naslovna

narandzasta-tanka
Šta su to nacionalni saveti nacionanih manjina?
narandzasta-tanka

Nacionalni savet je organizacija kojoj se zakonom poveravaju određena javna ovlašćenja da učestvuje u odlučivanju ili da samostalno odlučuje o pojedinim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalne manjine na samoupravu u tim oblastima.

(Člаn 1a Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina)