4. „STARI DEDO“/ „STARI DEDO“

Naslovna

Izborna lista za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine – „STARI DEDO“/ „STARI DEDO“

Kandidati:

 1. Amer Hakić, 1989., master politikolog, Novi Pazar
 2. Amina Islamović, 1988., master filolog, Novi Pazar
 3. Mirsada Tripković, 1979., diplomirani master učitelj, Novi Pazar
 4. Armin Zećirović, 1994., master fizičkog vaspitanja, Novi Pazar
 5. Sanela Međedović, 1976., ekonomista, Novi Pazar
 6. Samir Hanuša, 1966., diplomirani filolog, Novi Pazar
 7. Edin Isović, 1989., neurolog, Novi Pazar
 8. Adaleta Vatić, 1992., diplomirani likovni umetnik, Novi Pazar
 9. dr Amel Ličina, 1976., opšti hirurg, Novi Pazar
 10. Suad Suljović, 1975., doktor elektrotehnike, Tutin
 11. Alma Škrijelj, 1988., diplomirani filolog, Novi Pazar
 12. Faris Rebronja, 1993., apsolvent anglistike, Novi Pazar
 13. Almedina Martinović, 1990., master filolog, Novi Pazar
 14. Altin Grbović, 1986., filolog, Novi Pazar
 15. Sadžida Batilović Pepić, 1990., diplomirani terapeut, Novi Pazar
 16. Rahim Džanković, 1987., apsolvent ekonomije, Novi Pazar
 17. Faris Krkmišević, 1994., student poljoprivrede, Novi Pazar
 18. Dalila Kurtagić, 1990., master inženjer građevinarstva, Novi Pazar
 19. Semir Nicević, 1988., diplomirani pravnik, Novi Pazar
 20. Ersin Halilović, 1973., diplomirani pravnik, Novi Pazar

Nosilac liste

Amer Hakić,

master politikolog, rođen 1989. godine

Program liste

– Kultura

– Obrazovanje

– Obaveštavanje

– Službena upotreba jezika i pisma