3. „VAKAT JE – Prof. dr SAIT KAČAPOR“ / „VAKAT JE – Prof. dr. SAIT KAČAPOR“

Naslovna

Izborna lista za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine – „VAKAT JE – Prof. dr SAIT KAČAPOR“ / „VAKAT JE – Prof. dr. SAIT KAČAPOR“

Kandidati:

 1. Sait Kačapor, 1947, univerzitetski profesor emeritus, Novi Pazar
 2. Esad Rahić, 1959, profesor istorije, Novi Pazar
 3. Indira Gicić, 1977, master razredne nastave, Novi Pazar
 4. Nadir Dacić, 1969, doktor filoloških nauka, Prijepolje
 5. Hamza Halitović, 1984, diplomirani istoričar umetnosti, Novi Pazar
 6. Dženeta Bogućanin, 1976, specijalista pedijatrije, Novi Pazar
 7. 7. Elvir Eminbegović, 1964, industrijski menadžer, Novi Pazar
 8. Mudžahit Muderizović; 1964, doktor veterinarske medicine, Novi Pazar
 9. Kemala Kadribašić, 1994, apsolvent ekonomije, Priboj
 10. Rifat Redžović, 1963, univerzitetski profesor, Novi Pazar
 11. Irfan Ćosović, 1984, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, Novi Pazar
 12. 12. Ajhana Spica, 1973, vaspitač, Novi Pazar
 13. Mensur Zukorlić, 1965, doktor orijentalistike, Novi Pazar
 14. Rızo Demıć, 1958, profesor matematike, Tutin
 15. Anela Šemsović, 1977, doktor opšte medicine, Novi Pazar
 16. Senad Ljuca, 1970, profesor fizičkog vaspitanja, Novi Pazar
 17. Emir Bihorac, 1989, diplomirani politikolog, Novi Pazar
 18. Sanida Bačevac, 1992, master terapeut, Novi Pazar
 19. Metko Krdžović, 1959, diplomirani geodetski inženjer, Nova Varoš
 20. Zerın Kasumovıć, 1993, master fizičar, Sjenica
 21. Nezrina Dolovac, 1972, profesor srpskog i bosanskog jezika, Novi Pazar
 22. Albin Škrijelj, 1980, diplomirani ekonomista, Novi Pazar
 23. Mirza Vesnić, 1988, doktor medicine, Novi Pazar
 24. Ajla Dazdarević, 1988, diplomirani grafički dizajner, Novi Pazar
 25. Nedžad Kršić, 1982, doktor medicine, Novi Pazar
 26. Adnan Kajević, 1994, diplomirani islamski pedagog, Prijepolje
 27. Zahida Bibić, 1988, doktor medicine, Novi Pazar
 28. Nedim Mehović, 1991, apsolvent prava, Novi Pazar
 29. Sedad Vejselović, 1988, doktor medicine, Novi Pazar
 30. Tamera Hoćanin-Trtovac, 1980, master psiholog, Novi Pazar
 31. Ismet Hadžifejzović, 1948, penzioner, Novi Pazar
 32. Erkan Hamidović, 1987, doktor medicine, Sjenica
 33. Alma Nokić, 1983, diplomirani defektolog logoped, Novi Pazar
 34. Hamza Eminović, 1994, diplomirani strukovni zubni protetičar, Novi Pazar
 35. Saniha Džigal, 1980, diplomirani slikar, Novi Pazar

Nosilac liste

Sait Kačapor,

univerzitetski profesor emeritus, rođen 1947. godine

Program liste

– Kultura

– Obrazovanje

– Obaveštavanje

– Službena upotreba jezika i pisma